Italië

Nieuw project in Italië

Al geruime tijd leefde binnen IRS het verlangen om ook een project te starten in Italië, de bakermat van het rooms-katholicisme. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Er komt een Italiaanse website met informatie over het christelijke geloof en Bijbelse lectuur.

Ook zal er christelijke lectuur vertaald worden in het Italiaans. De projectgroep Italië bracht begin 2016 een bezoek aan Italië. Ze bezochten onder andere drie predikanten om meer informatie in te winnen over de situatie in Italië en eventueel met deze predikanten samen te werken.

Zij spraken onder andere ds. Andreas Ferrari, predikant in Milaan. Ooit werkte hij voor de Italiaanse, reformatorische uitgeverij Alpha en Omega. Volgens hem is het hebben van goede boeken heel belangrijk. Daarom is hij bezig met het ontwikkelen van vier boekenseries die verdieping moeten geven aan protestanten in Italië. De grootste nood volgens ds. Ferrari? Het gebrek aan predikanten. “Waren die er meer, dan kon er zoveel meer werk worden gedaan.”

Er is weinig Bijbelse lectuur beschikbaar in Italië. IRS ziet het dan ook als haar taak om te zorgen voor meer Italiaanse lectuur die uitleg geeft over de Bijbel en het Evangelie van vrije genade.

De komende tijd plaatsen wij op deze website meer informatie over het project Italië.