Doe een donatie

In euros
Ik machtig hierbij Stichting In de Rechte Straat om bovengenoemd bedrag van mijn bank-/girorekening af te schrijven.
Het bedrag wordt 1-2 weken vóór de conferentie van uw rekening afgeschreven.
Versturen